Wat is de extra tijdelijke ondersteuning zelfstandigen?

Het kabinet biedt extra ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De regeling draagt de fraaie naam Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Zelfstandigen kunnen 3 maanden via een versnelde procedure van de gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

 

Zzp’ers die tussen maart en juni elke maand door de coronacrisis minder verwachten te verdienen dan de bijstandsnorm kunnen een aanvraag indienen. De bijstandsnormen zijn 1050 euro voor een alleenstaande, en 1500 euro voor gehuwden en samenwonenden. De zelfstandige moet de inkomenssteun aanvragen bij het digitale loket van de gemeente waar hij of zij woont, en verklaren dat hij minder inkomsten verwacht dan de bijstandsnorm. Eventueel vermogen of inkomen van de partner speelt tot 1 juni geen rol. Anders dan bij de Bbz-regelingen waarop de steun is gebaseerd hoeft dit bedrag niet te worden terugbetaald. De gemeente moet de bijstand binnen vier weken uitkeren. Aanvragen kan per maand en tot 1 juni; ook voor 1 of 2 maanden. Dus ook in april of mei; de uitkering kan dan 1 tot 3 maanden lopen. Wie in mei aanvraagt, krijgt de uitkering tot 1 augustus. Heeft de zelfstandige het geld eerder nodig, dan kan de gemeente een voorschot geven.

Sociaal minimum

Het gaat om aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Hoe hoog dat precies is, hangt af van je levenssituatie: alleenstaand, getrouwd, inwonend etc. De steun is allereerst bedoeld voor ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus opdrachten mislopen of op een andere manier in de problemen komen. Ook is een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk, tot 10.517 euro, tegen een verlaagd rentepercentage en gunstige aflossingsvoorwaarden. Wie ook inkomsten heeft uit een dienstverband, heeft geen recht op de Tozo. Tenzij die verdiensten lager zijn dan de bijstandsnorm. Ook zelfstandigen die meer verdiensten verwachten dan die norm hebben geen recht op Tozo. 

Tozo voor meer zelfstandigen

Ook grenswerkers en AOW’ers kunnen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gebruiken. Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land kunnen in Nederland bijstand voor levensonderhoud aanvragen. Ze moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere zelfstandigen. Maar dat moet nog wel worden geregeld per aparte ministeriële regeling. Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen alleen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet. Dat is sinds 18 mei aan te vragen bij een speciaal loket van de gemeente Maastricht. En AOW’ers die (ook) werken als zelfstandig ondernemer kunnen een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Zie ook de uitgebreide vragenlijst van de Rijksoverheid.

Verplichtingen; fraude

Wie de Tozo gebruikt, valt juridisch gezien onder de Participatiewet. Daar is de Tozo ook op gebaseerd. Het betekent dat mensen die de uitkering ontvangen, verplicht zijn om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Waaronder eventuele verdiensten in de maand(en) dat hij of zij Tozo krijgt. Dat geldt voor alle soorten verdiensten, ook voor andere uitkeringen en subsidies, zoals alimentatie. En andere uitkeringen uit het noodpakket. Wie dat niet doet, kan zich schuldig maken aan uitkeringsfraude. Gemeenten zijn dan verplicht om de uitkering te verrekenen met die inkomsten of terug te vorderen en een boete op te leggen, zo blijkt uit de antwoorden op Kamervragen bij deze regeling.  

Zelfstandigenaftrek

Zzp'ers moeten minstens 1225 uur per jaar in eigen bedrijf hebben gewerkt om recht te hebben op Tozo. Ook uren besteed aan onder andere acquisitie en administratie tellen mee, net zoals voor de zelfstandigenaftrek. Dit urencriterium telt niet tussen 1 maart en 1 september. Wie dan minder of geen uren in eigen bedrijf heeft kunnen maken houdt toch de aftrek dit jaar. En kan ook Tozo aanvragen, als het inkomen onder het sociaal minimum komt.

Zelfstandigen die zijn gestart na 1 januari 2020 kunnen de Tozo ook gebruiken. Wel moet het bedrijf vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, zijn ingeschreven bij een kamer van koophandel. En de zzp'er moet minstens 23,5 uur per week werken in eigen bedrijf. De zelfstandige moet voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Gemeenten zullen door het Rijk volledig worden gecompenseerd voor de extra inkomenssteun, de leningen voor bedrijfskapitaal en voor de uitvoeringskosten.

Meer informatie

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen bij de Rijksoverheid. Of bekijk de informatie op het zelfstandigenplatform Zipconomy. Check ook de links op hun Corona-informatiepagina.

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.