Wat is de extra tijdelijke ondersteuning zelfstandigen?

Het kabinet komt met extra ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De regeling draagt de fraaie naam Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Zelfstandigen kunnen 3 maanden via een versnelde procedure van de gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

 

Zzp’ers die tussen maart en juni elke maand door de Coronacrisis minder verwachten te verdienen dan de bijstandsnorm kunnen een aanvraag indienen. De bijstandsnormen zijn 1050 euro voor een alleenstaande, en 1500 euro voor gehuwden en samenwonenden. De zelfstandige moet de inkomenssteun aanvragen bij het digitale loket van de gemeente waar hij of zij woont, en verklaren dat hij minder inkomsten verwacht dan de bijstandsnorm. Eventueel vermogen of inkomen van de partner speelt geen rol. Anders dan bij de Bbz-regelingen waarop de steun is gebaseerd hoeft dit bedrag niet te worden terugbetaald. De gemeente moet de bijstand binnen vier weken uitkeren. Aanvragen kan in elk geval tot 1 juni aanstaande. Heeft de zelfstandige het geld eerder nodig, dan kan de gemeente een voorschot geven.

Sociaal minimum

Het gaat om aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Hoe hoog dat precies is, hangt af van je levenssituatie: alleenstaand, getrouwd, inwonend etc. De steun is allereerst bedoeld voor ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus opdrachten mislopen of op een andere manier in de problemen komen. Ook is een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk, tot 10.517 euro, tegen een verlaagd rentepercentage en gunstige aflossingsvoorwaarden. Wie ook inkomsten heeft uit een dienstverband, heeft geen recht op de Tozo. Tenzij die verdiensten lager zijn dan de bijstandsnorm voor hem of haar. Ook zelfstandigen die meer verdiensten verwachten dan die norm hebben geen recht op Tozo. De steun geldt terugwerkend vanaf 1 maart en voor drie maanden, dus tot 1 juni. Daarna kan de regeling met nog eens drie maanden worden verlengd, tot 1 september.

Verplichtingen; fraude

Wie de Tozo gebruikt, valt juridisch gezien onder de Participatiewet. Het betekent dat mensen die de uitkering ontvangen, verplicht zijn om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Waaronder eventuele verdiensten in de drie maanden dat hij of zij Tozo krijgt. Wie dat niet doet, kan zich schuldig maken aan uitkeringsfraude. Gemeenten zijn dan verplicht om de uitkering te verrekenen of helemaal terug te vorderen en een boete op te leggen, zo blijkt uit de antwoorden op Kamervragen bij deze regeling.  

Zelfstandigenaftrek

Zzp'ers moeten minstens 1225 uur per jaar in eigen bedrijf hebben gewerkt om recht te hebben op Tozo. Ook uren besteed aan onder andere acquisitie en administratie tellen mee, net zoals voor de zelfstandigenaftrek. Zelfstandigen die zijn gestart na 1 januari 2020 kunnen de Tozo ook gebruiken. Wel moet het bedrijf vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, zijn ingeschreven bij een kamer van koophandel. En de zzp'er moet minstens 23,5 uur per week werken in eigen bedrijf. De zelfstandige moet voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Gemeenten zullen door het Rijk volledig worden gecompenseerd voor de extra inkomenssteun, de leningen voor bedrijfskapitaal en voor de uitvoeringskosten.

Meer informatie

Bekijk de pagina bij de Rijksoverheid. En de veelgestellde vragen. Of bekijk de informatie op het zelfstandigenplatform Zipconomy. Check ook de links op hun Corona-informatiepagina.

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.