Wordt onbereikbaar een recht of is het dat al?

Werkgevers moeten overleggen met hun werknemers over de bereikbaarheid buiten werktijd. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft ingediend. De werkgevers vinden het overbodig.

 

In het gesprek moeten werkgever en werknemer onderzoeken of de werkdruk is toegenomen door bereikbaarheid buiten werktijd. Is dat zo, dan moet de werkgever het risico verwerken in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en passende maatregelen nemen om die werkdruk te verminderen. De werkgever kan overleggen met de or, personeelsvertegenwoordiging of met groepen werknemers met soortgelijke functies. Zoals mensen die in ploegendiensten werken, waarbij de ploeg als geheel op sommige tijden bereikbaar moet zijn.

Aantonen

De werkgever moet kunnen aantonen dat het gesprek er is geweest. Of een recht op onbereikbaarheid moet blijken uit de arbeidsvoorwaarden of geldende cao. Zo’n recht is al opgenomen in de cao’s gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Zonder gesprek of bewijs kan de I-SZW na een waarschuwing een boete opleggen. Het nu ingediende wetsvoorstel staat op de rol voor de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september.

Altijd aan geeft stress

Omdat steeds meer mensen overal en altijd kunnen werken vervaagt bij hen de grens tussen werk en privé. Met een smartphone zijn werknemers op elk moment van de dag bereikbaar. Hierdoor kan een gevoel van altijd ‘aan’ ontstaan. Bovendien kan het ertoe leiden dat werkenden vaker overwerken, en langer doorwerken. Vooral bij thuiswerken bestaat dat gevaar. Dat kan stress geven die in sommige gevallen tot burn-out kan leiden, aldus de toelichting bij het wetsvoorstel. Komt het voorstel door beide Kamers, dan kan het ingaan per 1 januari 2022. Werkgevers krijgen daarna een jaar de tijd om het gesprek aan te gaan.

‘Gespek gaat over werkdruk’

Volgens de werkgeversvereniging AWVN voegt het wetsvoorstel niets toe aan bestaande wetgeving. Het geeft ook geen recht op onbereikbaarheid, stelt de AWVN, maar het verplicht de werkgever tot een gesprek over werkdruk. Volgens de arbo-wet is de werknemer al verplicht om tijdens het werk te letten op zijn eigen veiligheid en gezondheid. De werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Eventuele risico’s moeten in de RI&E en plan van aanpak worden opgenomen. En volgens de Arbeidstijdenwet heeft een werknemer recht op 11 uur rust na zijn werkdag. Voor oproepdiensten gelden aparte voorschriften. Als een werkgever of werknemer dus vindt dat bereikbaarheid buiten werktijd belastend is, dan moet hij dit op grond van de huidige wetgeving al signaleren en passende maatregelen nemen, menen de werkgevers.

Bronnen oa.: Rendement, AWVN, OR/Net

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.