Nieuwe oogst van Earnest!

Het werk verandert, nu de regels nog

Goed werk voor iedereen. Dat is de maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. Die boodschap komt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport ‘Het betere werk’. Klinkt mooi. Maar wat bedoelen ze precies? Dat staat in 9 voorstellen. Waaronder een basisbaan, en een basisstelsel van verzekeringen voor alle werkenden. Klinkt nog mooier.   

U kunt het hele rapport of de samenvatting van de WRR lezen. Ik geef een compacte versie met reacties!

Welkom bij de Wab!

Het arbeidsrecht voor tijdelijk en flexend Nederland is nogal veranderd sinds 1 januari. Ontslag kan op meer dan een grond, de transitievergoeding bij ontslag of einde contract krijg je vanaf de eerste werkdag, ook in de proeftijd. Vaste mensen worden goedkoper, tijdelijke duurder. Voor oproepkrachten, payrollers en uitzenders verandert veel. Het komt allemaal door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Zowel werkgevers als werknemers, links en rechts zijn niet blij met deze verbouwing van de arbeidsmarkt. Als ze er al van hebben gehoord. Want velen van u zeggen nog altijd: Wabbedoelt u? 

En daarom: mijn weer geactualiseerde Wab-puntenlijst!

Hoe zeg je geel in groene letters?

Het was druk tijdens Hét Event Duurzame Inzetbaarheid, op dinsdag 26 november 2019. Niet minder dan 30 workshops en 4 plenaire sessies voor 700 (!) bezoekers. Waaronder deze vreemde vogels. Over elk denkbaar onderwerp rond 'duurzame inzetbaarheid', dat heerlijke containerbegrip, was wel iets te vinden. Ook mensen die het eigenlijk te druk hadden om langs te komen werden bediend. En voor wie denkt dat ze het werk nog wel de baas kunnen: zeg maar eens dat iets geel is, als het er staat in groene letters.

Wat gebeurt er allemaal tijdens zo'n Event? Ik maakte en monteerde dit sfeer-videoverslag

De crisis komt ... 

Na de metaal luidt nu ook de bouw de noodklok over de economie. Stikstof, PFAS, handelsonrust, Brexit. Plan alvast maar de come back van de deeltijd-WW, stellen ze. Veel bedrijven hebben deeltijd-WW gebruikt tijdens de vorige crisis. Handig om deskundige vakmensen vast te houden. Maar (te)veel bedrijven die al bijna failliet waren hebben die regeling toen gebruikt, schijnt het. De kosten (rond 760 miljoen) schoten de VVD in het verkeerde keelgat. Sindsdien (2011) bestaat het niet meer. De regeling lijkt op werktijdverkorting (wtv), maar de voorwaarden zijn anders. Komt de deeltijd-WW terug? 

Korter werken, hoe werkt dat?
Zeg het op social!